IMU- Banner Dimensions

Name Width Height
IMU - Button 1 120 90
IMU - Button 2
120 60
IMU - Full Banner
468 60
IMU - Half Banner
234 60
IMU - Half Page Ad
300 600
IMU - Large Rectangle
336 280
IMU - Leaderboard
728 90
IMU - Medium Rectangle
300 250
IMU - Micro Bar
88 31
IMU - Rectangle
180 150
IMU - Skyscraper
120 600
IMU - Square Button
125 125
IMU - Square Pop-Up
250 250
IMU - Vertical Banner
120 240
IMU - Vertical Rectangle
240 400
IMU - Wide Skyscraper
160 600